Skip to main content
Föreläsningar

Tips som ger bestående värde för åhörarna

1: Gör en noggrann research

Hur ser deras gemensamma nämnare ut? Är det en arbetsgrupp, vilka yrken är representerade? Har det varit  förändringar? Sjukfrånvaro? Något känsligt som hänt? Män, kvinnor, yngre, äldre? Vilka utmaningar möter dom i sin vardag? Vilka är deras 3:e person, kunder, patienter, gäster, försäkringstagare etc?

Försök fånga andan i deras vardag.

2: Var närvarande. Från det ögonblicket du har gruppen framför dig. Håll fokus på det du vill ge dem. Skapa en gemensam grund. Du är där för dem och inte tvärtom.

Låt din närvaro kännas i rummet. Låt inte närvaron störas av att du läser innantill med en PP presentation. Låt få bilder förstärka din närvaro. Inte ta över.

3: Låt publiken blomma. Även om det är du som föreläser, så kan du låta publiken blomma. Bjud in dem med igenkännande exempel. Använd ord som alla kan förstå. Berör deras hjärtan med exempel som berört dig.

Ha bilden klar för dig själv vad de vill känna när de går hem.

4: Var tillgänglig innan, mellan och efter. Låt de berätta, låt de känna att du var där för dem. Förmedla att det är ett samspel mellan föreläsare och publik som gör att det blir succé. Möt dem där de är, med värme och energi.